Online verkoop

ONLINE VERKOOP bij Biltstede

Gestructureerd verkoopproces doet recht aan de waarde van uniek vastgoed

Biltstede Makelaars biedt de unieke mogelijkheid om exclusieve woningen, landgoederen en monumenten online te kopen en verkopen. De online verkoop gebeurt in samenwerking met Troostwijk Auctions, een van de grootste veilinghuizen van Europa. Verkoop vindt plaats door middel van een besloten online inschrijving, onder toezicht van een notaris.

 

Salon op de beletage

Inschrijving altijd online
Verkoop bij inschrijving vindt bij Biltstede altijd online plaats. Online verkoop is voor iedereen toegankelijk en biedt gegadigden overal ter wereld gelijke mogelijkheden om te bieden. Biltstede en Troostwijk zorgen ervoor dat de online verkoop bekend wordt gemaakt bij een grote groep geïnteresseerden in binnen- en buitenland. Mede dankzij het grote bereik en de methode van inschrijving biedt online verkoop een goede garantie voor de hoogst haalbare opbrengst.

Bieden met kwaliteit
Bij online verkoop kiest de verkoper voor een gestructureerd verkoopproces dat recht doet aan de historische waarde of de natuurwaarde van het aangeboden monument of landgoed. Uniek is de mogelijkheid om in het verkoopproces ook een kwalitatieve beoordeling toe te voegen. Dit proces heet ‘hybride inschrijving’; de gegadigde doet een bieding in geld en levert daarbij een beknopt plan van aanpak, waarin hij of zij beschrijft hoe het object zal worden bewoond, beheerd of ontwikkeld. Hiervoor is een handzaam formulier beschikbaar. De verkoper gunt op grond van de geldelijke bieding én de kwaliteit van het toekomstige gebruik.

Als verkoper hebt u de keuze tussen een normale inschrijving, waar alleen de biedingen bepalend zijn, of een hybride inschrijving, waar u ook de plankwaliteit kunt meewegen in uw gunning. Juist bij de verkoop van landgoederen, monumenten en objecten in natuurgebieden heeft een hybride inschrijving unieke voordelen.

 

Vijf redenen om te kiezen voor online verkoop

1. Groot nationaal én internationaal bereik. Bij online verkoop maakt Biltstede het aanbod bekend binnen het unieke netwerk van Troostwijk Auctions, met duizenden particulieren, liefhebbers, beleggers en ondernemers in binnen- en buitenland. Uiteraard wordt het aanbod ook verspreid via de kanalen van Biltstede zelf. Dubbel bereik dus.

2. Kwaliteit voorop. Als verkoper hebt u volledige controle over de verkoop. U wordt geïnformeerd over de biedingen (en in geval van hybride inschrijving ook over de ingediende plannen). Na het sluiten van de biedtermijn bepaalt u zelf of en aan wie er wordt gegund. Na de gunning brengt Biltstede alle betrokken partijen op de hoogte, zonder namen of bedragen te communiceren.

3. Verkooptraject met een vaste einddatum. Bij online verkoop is het verkooptraject van begin tot eind volledig gepland. Dit is aantrekkelijk wanneer u behoefte hebt aan verkoop met een vaste einddatum. Het volledige verkooptraject kan in enkele maanden doorlopen zijn. U heeft hierdoor snel duidelijkheid.

4. Hoogst haalbare opbrengst. Gegadigden zien bij online verkoop niet wat anderen bieden; de inschrijving is besloten. Dit betekent dat potentiële bieders in hun bod tot uiting moeten brengen wat het vastgoed hun daadwerkelijk waard is. In de regel leidt een (online) inschrijving tot de hoogst haalbare opbrengst.

5. Transparant én veilig. Bij online verkoop kunnen alleen gebruikers die zich hebben gelegitimeerd een bieding uitbrengen. Alle gegevens en documenten over het te verkopen vastgoed worden vooraf verzameld in een biedboek, dat tegen betaling van kosten beschikbaar wordt gesteld.

 

Online verkoop staat voor duidelijkheid
Bij online verkoop kunnen alle gegadigden over dezelfde informatie beschikken. Van het te verkopen object is een informatieve brochure beschikbaar die via de website te downloaden is. Wie alle overige informatie wil ontvangen in de vorm van het biedboek, kan dit tegen betaling van kosten bestellen bij Biltstede Makelaars. Geïnteresseerden kunnen een bieding uitbrengen nadat zij zich hebben gelegitimeerd bij de notaris, conform de wettelijke bepalingen van de Wwft.

Een biedtermijn wordt altijd voorafgegaan door één of meerdere kijkdagen. Gegadigden melden zich hiervoor aan bij Biltstede Makelaars; voor het bezoeken van de kijkdagen is een registratie noodzakelijk. Tijdens de biedperiode, die volgt op de kijkdag(en), kunnen bieders uitsluitend online hun bod uitbrengen. Zij worden hiervoor automatisch doorgeleid naar de website van Troostwijk Auctions, waar alle biedingen worden verwerkt. In geval van hybride inschrijving dient de bieder bij zijn bieding ook een beknopt gebruiks- of ontwikkelplan in.

Wilt u een pand online verkopen?
Wilt u een landgoed, monument of exclusieve woning aanbieden voor online verkoop? Neemt u dan contact op met Biltstede Makelaars. Biltstede bespreekt met u het verkoopproces en de wenselijkheid van een hybride inschrijving, zorgt voor het aanmelden van uw pand en stelt een publiciteitscampagne op. Vooraf ontvangt u een overzicht van de verkoopkosten.

 

Ganzen in de uiterwaarden van de Lek

 

Wilt u een bieding uitbrengen?
Wanneer een landgoed, monument of exclusieve woning online wordt verkocht, staat dit duidelijk aangegeven op de website van Biltstede. Voor kijkdagen en voor het ontvangen van een biedboek kunt u contact opnemen met Biltstede. Een bieding uitbrengen kan zodra de biedtermijn is geopend. Voordat u kunt bieden, moet u zich conform de wet Wwft legitimeren. Bij sommige objecten wordt naast een bieding in geld ook een beknopt gebruiks- of ontwikkelplan gevraagd; hiervoor is een formulier beschikbaar. De procedure is eenvoudig; volg hiervoor de aanwijzingen die u vindt op de pagina van het pand. U biedt altijd op de koopsom exclusief kosten koper.

 

Wilt u teruggebeld worden?

Biltstede Makelaars